Regulamin

                                                               

 

  Regulamin Zawodów Strzeleckich

Szczecin 2024 v2

 

 1. Przepisy ogólne
  • Celem organizacji zawodów strzeleckich Home Defence jest popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich zawodników oraz integracja środowiska strzeleckiego.
  • Zawody mają charakter wieloboju, w którym zawodnicy mogą rywalizować indywidualnie lub drużynowo.
  • W trakcie poszczególnych przebiegów zawodnik może używać różnych broni, w tym przedmiotów i urządzeń nie będących bronią w rozumieniu prawa polskiego.
  • Zawody rozgrywane są z podziałem na cztery klasy sprzętowe – bojowa oraz sportowa.

 

 1. Przepisy bezpieczeństwa
  • Wszyscy uczestnicy pod rygorem usunięcia z zawodów muszą bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy.
  • W trakcie rozgrywania zawodów uczestnicy muszą używać ochronników słuchu i wzroku.
  • Jakiekolwiek wyposażenie i każda broń używana przez zawodnika w czasie zawodów winna być sprawna i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nią pełną kontrolę – co stanowić powinno o jej bezpieczeństwie.
  • Zawodnicy muszą realizować zadania na torach strzeleckich zgodnie z ich opisami i założeniami.
  • Broń w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie bez podpiętych magazynków i całkowicie rozładowaną w sposób następujący:
   • krótką – tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w strefie bezpieczeństwa.
   • długą – w kufrach, pokrowcach, oraz warunkowo dopuszcza się przenoszenie luzem, ale pod warunkiem posiadania i używania „Flagi bezpieczeństwa” (Safety Flag) włożonej w komorę nabojową lub bez flagi ale z otwartą komorą nabojową. Tak oznaczoną broń wolno przenosić z lufą skierowaną do góry lub do dołu.
   • kinetyczną – w kufrach, pokrowcach lub luzem w stanie zerowej energii kinetycznej mechanizmu napędowego. Tak oznaczoną broń wolno przenosić z lufą skierowaną do góry lub do dołu.
   • pneumatyczną – w kufrach, pokrowcach lub luzem z zamkniętym zaworem dolotowym pojemnika ciśnieniowego (jeśli jest) i „kapturkiem” zakrywającym wylot lufy.
   • broń białą” – w kufrach, lub pokrowcach zawsze z ostrzem zakrytym.

 

 1. Klasy sprzętowe
  • PISTOLET klasa bojowa standard. W klasie tej dozwolone jest używanie broni wyprodukowanej w celach bojowych (np.: Glock 17, CZ 75B, CZ P-09 czy Beretta APX) wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze oraz nie posiadającej dwójnogów, podpórek pod kciuk, dodatkowych urządzeń wylotowych . Zabronione jest stosowanie customowych zamienników (czyli zamienników o zmienionych właściwościach nie dostarczonych przez producenta): chwytu, lufy, zamka, szkieletu, luf zakończonych gwintem zewnętrznym oraz dodatkowych, powielonych manipulatorów, ponadto lejka gniazda magazynka w przypadku broni krótkiej. Zabronione jest używanie broni samoczynnej. Minimalny ciężar oporu języka spustowego wynosi 1.6 kg. Dopuszczone jest używanie latarek zamontowanych na broni.
  • PISTOLET klasa bojowa otwarta. W klasie tej dopuszczone jest użycie dowolnej broni wyprodukowanej w celach bojowych (np.: Glock 17, CZ 75B, CZ P-09 czy Beretta APX) i jej swobodna konfiguracja w przyrządy celownicze optoelektroniczne, chwyty, dwójnogi, lejki gniazda magazynka, itp.
  • PISTOLET klasa sportowa standard. W klasie tej dozwolone jest używanie broni wyprodukowanej w celach sportowych (np.: CZ SP-01 Shadow, Glock 34, XDM 5.25 czy H&K SFP9 Match) wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze oraz nie posiadającej dwójnogów, podpórek pod kciuk, dodatkowych urządzeń wylotowych. Zabronione jest stosowanie customowych zamienników (czyli zamienników o zmienionych właściwościach nie dostarczonych przez producenta): chwytu, lufy, zamka, szkieletu, luf zakończonych gwintem zewnętrznym oraz dodatkowych, powielonych manipulatorów, ponadto lejka gniazda magazynka w przypadku broni krótkiej. Zabronione jest używanie broni samoczynnej. Minimalny ciężar oporu języka spustowego wynosi 1.0 kg. Dopuszczone jest używanie latarek zamontowanych na broni.
  • PISTOLET klasa sportowa otwarta. W klasie tej dopuszczone jest użycie dowolnej broni wyprodukowanej w celach sportowych (np.: CZ SP-01 Shadow, Glock 34, XDM 5.25 czy H&K SFP9 Match) i jej swobodna konfiguracja w przyrządy celownicze optoelektroniczne, chwyty, dwójnogi, lejki gniazda magazynka, itp.
  • KARABIN klasa bojowa standard. W klasie tej dozwolone jest używanie broni wyprodukowanej w celach bojowych wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze oraz nie posiadającej dwójnogów, podpórek pod kciuk, dodatkowych urządzeń wylotowych . Zabronione jest stosowanie customowych zamienników (czyli zamienników o zmienionych właściwościach nie dostarczonych przez producenta): chwytu, lufy, zamka, szkieletu, luf zakończonych gwintem zewnętrznym oraz dodatkowych, powielonych manipulatorów. Zabronione jest używanie broni samoczynnej  Minimalny ciężar oporu języka spustowego wynosi 1.5 kg. Dopuszczone jest używanie latarek zamontowanych na broni.
  • KARABIN klasa bojowa otwarta. W klasie tej dopuszczone jest użycie dowolnej broni wyprodukowanej w celach bojowych i jej swobodna konfiguracja w przyrządy celownicze optoelektroniczne, chwyty, dwójnogi, lejki gniazda magazynka, itp.
  • STRZELBA klasa bojowa standard. W klasie tej dozwolone jest używanie broni wyprodukowanej w celach bojowych wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze oraz nie posiadającej dwójnogów, podpórek pod kciuk, dodatkowych urządzeń wylotowych . Zabronione jest stosowanie customowych zamienników (czyli zamienników o zmienionych właściwościach nie dostarczonych przez producenta): chwytu, lufy, zamka, szkieletu, luf zakończonych gwintem zewnętrznym oraz dodatkowych, powielonych manipulatorów. Zabronione jest używanie broni samoczynnej. Minimalny ciężar oporu języka spustowego wynosi 1.5 kg. Dopuszczone jest używanie latarek zamontowanych na broni.
  • STRZELBA klasa bojowa otwarta. W klasie tej dopuszczone jest użycie dowolnej broni wyprodukowanej w celach bojowych i jej swobodna konfiguracja w przyrządy celownicze optoelektroniczne, chwyty, dwójnogi, lejki gniazda magazynka. Dopuszczone jest używanie strzelb samopowtarzalnych oraz strzelb wyposażonych w odpinany magazynek. itp.
  • Klasa bojowa otwarta, sportowa standardowa lub sportowa otwarta będą rozgrywane w przypadku zgłoszenia się minimum pięciu zawodników.
  • Dopuszcza się, że regulamin zawodów może likwidować podział na klasy sprzętowe.

 

 1. Broń i wyposażenie zawodnika
  • Broń i wyposażenie zawodnika musi spełniać przepisy bezpieczeństwa oraz warunki przewidziane dla wszystkich klas sprzętowych.
  • Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń i amunicję, których używa w trakcie przebiegu na torze.
  • Broń długa centralnego zapłonu oznacza broń powtarzalną lub samopowtarzalną wyposażoną w kolbę i przeznaczoną do strzelania nabojami pistoletowymi ( rewolwerowymi ), pośrednimi lub karabinowymi.
  • Broń gładkolufowa oznacza broń długą powtarzalną lub samopowtarzalną przeznaczoną do strzelania strzelbowymi nabojami śrutowymi lub jednolitymi o minimalnym kalibrze wagomiarowym nie mniejszym niż 16.
  • Broń krótka centralnego zapłonu oznacza broń w postaci pistoletów lub rewolwerów powtarzalnych lub samopowtarzalnych bez kolby przeznaczoną do strzelania nabojami pistoletowymi lub rewolwerowymi.
  • Broń krótka kurkowa wyposażona w decocker w pozycji startowej musi mieć zrzucony kurek a broń wyposażona w zewnętrzny bezpiecznik musi być zabezpieczona.
  • Rewolwer musi mieć opuszczony kurek w pozycji startowej lub zabezpieczony w sposób podany przez producenta.
  • Broń gładkolufowa w pozycji startowej ładowana jest do maksymalnej ładowności nabojami, chyba, że opis toru przewiduje inaczej. Dopuszczone jest ładowanie nabojów do komory nabojowej.
  • Broń gładkolufowa samopowtarzalna lub wyposażona w odłączane magazynki może być wykorzystywana jedynie w danej klasie otwartej.
  • Jeżeli kabura wyposażona jest w zapięcia, muszą być użyte wszystkie zapięcia.
  • Jeżeli wyposażenie lub broń zawodnika, który zadeklarował uczestnictwo w klasie Standardowej, nie odpowiada wymaganiom klasy, wówczas zawodnik zostanie sklasyfikowany w klasie otwartej.
  • Zabronione jest używanie wyczynowych kabur typu wieszak, speed-holster, cross-draw i podobnych.
  • Zabronione jest używanie kabur nie przeznaczonych do skrytego noszenia takich jak udowe, montowane na przedłużeniach poniżej linii pasa.
  • Zabronione jest używanie kabur elastycznych konstrukcyjnie uniemożliwiających włożenie broni do kabury jedną ręką. Kabura po wyjęciu z niej broni musi pozostać otwarta.
  • Kabura musi być zamontowana na pasie biodrowym a broń przylegać do ciała. Pochylenie broni w kaburze nie może być większe niż 15 stopni.
  • Kabura zewnętrzna musi być zamontowana na pasie dla osób leworęcznych pomiędzy godziną 8 a 10 a dla praworęcznych między 2 a 4 zgodnie z poniższym schematem.
  • Kabura wewnętrzna musi być zamontowana na pasie dla osób leworęcznych pomiędzy godziną 8 a 12 a dla praworęcznych między 12 a 4 zgodnie z poniższym schematem.

Kabura zewnętrzna                  Kabura wewnętrzna

 • Zabronione jest używanie wyczynowych ładownic typu twin, quad loader, magnetycznych i podobnych.
 • Zgodnie z ideą konkurencji Home Defence oporządzenie zawodnika w czasie zawodów nie może odbiegać od przeznaczonego do skrytego noszenia broni chyba, że opis toru przewiduje inaczej.
 • Zgodnie z regulaminem Home Defence ubiór zawodnika musi zakrywać broń i oporządzenie chyba, że opis toru przewiduje inaczej.
 • Broń podczas zawodów może być wymieniona/zamieniona tylko za zgodą sędziego głównego z zachowaniem parametrów danej klasy.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny Zawodów decyduje o zgodności broni i wyposażenia zawodnika z przepisami klas sprzętowych oraz z przepisami bezpieczeństwa, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

 

 1. Klasy zawodników
  • Nowicjusz: Zawodnicy nie posiadający własnej broni oraz nie posiadający patentu PZSS potwierdzającego umiejętność posługiwania się broną palną. Cele na torach może ostrzeliwać wyłącznie metodą limitowaną.
  • Weteran: Zawodnicy posiadający patent PZSS potwierdzający umiejętność posługiwania się broną palną lub posiadający uprawnienia pełne kolekcjonerskie.
  • Dopuszcza się, że regulamin zawodów może likwidować podział na klasy zawodników.

 

 1. Wymiana magazynka
  • Wymiana szybka, polega na doładowaniu broni, kiedy podłączony magazynek został opróżniony.
  • Wymiana taktyczna, polega na doładowaniu broni, kiedy podłączony magazynek nie jest pusty.
  • Dopuszcza się wymianę magazynka, kiedy w komorze znajduje się nabój.
  • Każda wymiana magazynka, w którym jest amunicja, musi być przeprowadzona z jego odzyskaniem.
  • Wymiana magazynka musi odbyć się za przesłoną, o ile jest dostępna w pobliżu zawodnika.

 

 1. Przebieg konkurencji
  • W czasie zawodów stosowane są dwie metody ostrzeliwania celów, jakie zawodnik musi wykonać podczas rozwiązywania danego scenariusza. Każdy scenariusz składa się z zestawu celów, które należy zaatakować w określonej kolejności:
   • Strzelanie sekwencyjne polega na jednokrotnym ostrzelaniu wszystkich celów, a następnie ponownym ich ostrzelaniu.
   • Strzelanie taktyczne polega na ostrzeliwaniu celów w kolejności ich ukazywania się. Jeżeli wszystkie cele są widoczne, należy ostrzelać je od najbliższego do najdalszego lub od najważniejszego (najgroźniejszego).
  • W zawodach dopuszcza się dwa rodzaje ostrzeliwania celów:
   • Metoda limitowana, gdzie liczba strzałów jest ograniczona do ilości celów na torze.
   • Metoda nie limitowana, gdzie liczba oddanych strzałów nie jest limitowana a zawodnik może odstrzeliwać cele dowolną ilością amunicji.
  • Podczas przebiegu na torze broń musi być załadowna z podłączonym magazynkiem.
  • W przypadku strzelania z za przesłon żaden element broni nie przenikać linii przesłon wydzielających pole tarcz lub innych celów.

 

 1. Tory – budowa i opis
  • Projekt każdego toru powinien zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo zawodnika, sędziego i obserwatorów podczas pokonywania zadania strzeleckiego.
  • Dopuszcza się używania na jednym torze więcej niż jednego rodzaju amunicji do broni gładkolufowej.
  • Tor powinien być tak zbudowany, aby jednoznacznie oznaczone na nim były:
   • strefa bezpieczeństwa (Safety Area), o ile to możliwe wyposażona w stojak do odkładania broni długiej,
   • stanowiska strzeleckie,
   • strefy, w których zawodnik ma się poruszać,
   • odległości, których przekroczenie w trakcie strzelania do celów metalowych będzie karane dyskwalifikacją,
   • miejsca i urządzenia do odkładania broni.
  • Rozmieszczenie celów nie powinno prowokować do ostrzelania ich po przekroczeniu kątów bezpieczeństwa.
  • Na każdym torze strzeleckim muszą znajdować się miejsca lub urządzenia, w których zawodnik może bezpiecznie odłożyć broń w celu skorzystania z innej broni. Zalecane jest, aby takich miejsc było więcej niż jedno.
  • Opis toru określa sposób oraz miejsce odłożenia broni.
  • Broń należy odkładać w jednym ze stanów:
   • rozładowaną, tj. bez amunicji lub łuski w magazynku lub w komorze nabojowej,
   • zabezpieczoną, tj. z amunicją lub łuską w magazynku lub komorze nabojowej z włączonym bezpiecznikiem;
   • rozładowaną i zabezpieczoną.
  • Miejsce i urządzenie do odłożenia broni musi być tak skonstruowane i usytuowane, aby zawodnik mógł w nim bezpiecznie odłożyć broń, a podczas przebiegu na dalszej części toru nie poruszał się przed lufą odłożonej broni.
  • Opis toru musi jednoznacznie wskazywać kierunek, w którym ma zostać skierowana lufa odłożonej broni – w taki sposób, aby niemożliwym było wyjście zawodnika w dalszej części przebiegu przed lufę prawidłowo odłożonej broni.
  • Urządzenie do odkładania broni musi być tak skonstruowane, umiejscowione i zamontowane, aby utrzymywało broń w stabilnej i bezpiecznej pozycji oraz kierunku. Każde takie urządzenie musi być zamocowane w taki sposób, aby lufa umieszczonej w nim broni była skierowana w kierunku gruntu lub w innym bezpiecznym kierunku i nie mogła się łatwo lub przypadkowo przemieścić, oraz tak, aby żadna osoba nie mogła przejść przed lufą broni włożonej do tego urządzenia podczas trwania przebiegu.
  • Korzystanie z tego typu urządzeń musi przewidywać różną budowę oraz wyposażenie broni.
  • Urządzenia powinny być tak skonstruowane i zabezpieczone, aby uniknąć uszkodzenia broni oraz jej wyposażenia, a także być wyłożone miękkimi materiałami.
  • Przykładami odpowiednich urządzeń do odkładania broni są: pudła lub koryta (z przykrywami lub bez), które wyposażone są w odpowiednio wysokie ściany zapobiegające przemieszczaniu się broni; beczki lub rury ustawione do utrzymywania broni w miejscu, itp.
  • Jeżeli zawodnik prawidłowo odłoży broń w urządzeniu do odkładania broni, wówczas może się on przemieszczać w kierunku kulochwytu głównego.
  • Zawodnik nie może ponownie korzystać z broni, którą odłożył, chyba, że opis toru przewiduje inaczej.
  • Zabrania się jednoczesnego korzystania z więcej niż jednego rodzaju broni.
  • Uznaje się, że broń została odłożona w chwili, gdy zawodnik stracił z nią fizyczny kontakt.
  • Ponieważ tarcze są przenikalne muszą być tak rozmieszczone, aby pomiędzy płaszczyznami zachodzących na siebie tarcz było, co najmniej 5cm odległości.
  • Jeżeli cele nakładają się bezpośrednio na siebie płaszczyznami, traktowane są jak cele za przeszkodą nieprzenikalną (przycięte lub zamalowane), musi jednak być wyrysowana ramka pola ocenianego.
  • Dopuszcza się ograniczenie powierzchni tarcz, symulujące przeszkodę nieprzenikalną, przez przycięcie lub zamalowanie. W takim przypadku muszą być widoczne całe pola „A” oraz musi być wyrysowana ramka pola ocenianego.
  • Cele „nie strzelać” muszą być wyraźnie oznaczane, np. innym kolorem lub namalowaniem na nich odróżniającego znaku.
  • Cele „nie strzelać” muszą być tak ustawione, aby umożliwiać ostrzelanie całych stref „A” na innych tarczach, z co najmniej z jednej pozycji strzeleckiej.
  • Zadanie strzeleckie powinno się dać wykonać na co najmniej kilka sposobów,
  • Pisemny opis toru określa:
   • ilość i rodzaj celów,
   • ilość wymaganych trafień na tarczach,
   • rodzaj używanej w trakcie przebiegu broni i amunicji,
   • minimalną ilość amunicji przewidzianą dla każdego z rodzajów broni,
   • stan gotowości i położenia broni,
   • miejsca i urządzenia do odłożenia broni,
   • rodzaj broni, który ma zostać użyty do ostrzelania poszczególnych celów,
   • procedurę strzelania,
   • wymagane pozycje strzeleckie,
   • wskazanie sposobu wykorzystania zasłon i innych elementów toru,
   • sposób dokonywania wymiany magazynków
   • kolejność ostrzeliwania celów
   • miejsca, z których należy ostrzelać poszczególne cele.

 

 1. Cele, Punktacja, Kary
  • W zawodach wykorzystuje się tarcze papierowe, cele łamliwe oraz cele metalowe – zarówno pasywne i aktywne.
  • Za cele papierowe przyjmuje się tarcze IDPA.
  • Za cele metalowe przyjmuje się poppery oraz płytki metalowe, jak również cele blaszane płytkowe samoresetujące (np. gongi).
  • Za cele łamliwe uważa się rzutki lub inne płytki ceramiczne wykorzystywane w konkurencjach strzelbowych.
  • Trafienie w dany obszar tarczy, skutkuje dodaniem kary czasowej do czasu przebiegu zawodnika na torze.
   • strefa A – 0 sekund
   • strefa C – 3 sekundy
   • strefa D – 5 sekund
  • Każdy cel papierowy musi być ostrzelany przynajmniej dwukrotnie, o ile opis toru nie wymaga inaczej. Do wyników, gdzie wymagane są tylko dwa trafienia, zaliczane będą dwie najwyżej punktowane przestrzeliny.
  • Cele metalowe punktowane są jako strefa „A”. Aby trafienie zostało zaliczone muszą one się przewrócić lub zostać uznane – trafienie potwierdza sędzia prowadzący poprzez bezzwłoczne wypowiedzenie słowa „Jest”. Usytuowanie celów metalowych na torze musi być takie, aby zawodnik oraz sędzia mogli łatwo zweryfikować ich trafienie
  • Cele łamliwe punktowane są jako strefa „A” i aby zostały zaliczone muszą być przełamane lub przestrzelone wyraźną przestrzeliną odpowiadającą kalibrowi użytej broni.
  • Cele karne, tzw. „Nie strzelać” (No Shot), na których znajdują się widoczne przestrzeliny skutkują karą 10 sekund. W każdym celu karnym kary nalicza się dla maksymalnie dwóch trafień.
  • Jeżeli zawodnik nie uzyska wymaganego w opisie toru trafienia dostaje 10 sekund kary za brak każdego – tzw. „Miss”.
  • Pominięcie lub nie ostrzelanie celu skutkuje karą proceduralną.
  • Kary proceduralne nakłada się na zawodnika za nieprzestrzeganie zasad pisemnego opisu toru lub gdy jego działanie zostanie uznane za sprzeczne z innymi podstawowymi zasadami. Sędzia nakładający karę musi wyraźnie zapisać w metryczce liczbę kar i przyczynę ich nałożenia.
  • Kara proceduralna wynosi 10 sekund.
  • Wynik przebiegu zawodnika składa się z czasu przebiegu powiększonego o kary. Wygrywa zawodnik z najkrótszym, łącznym czasem ze wszystkich torów.
  • Wynik przebiegu drużyny wylicza się dodając sumę czasów zawodników drużyny.
  • Dopuszczona jest zmiana wartości kar w zależności od programów zawodów. Zmiany te ogłaszane są na odprawie przed zawodami lub w regulaminie zawodów.

 

 1. Dyskwalifikacja
  • Zawodnik dopuszczający się wykroczenia przeciw przepisom bezpieczeństwa lub jakiegokolwiek czynu zabronionego w czasie zawodów, zostanie zdyskwalifikowany i nie ma prawa kontynuować strzelania na pozostałych torach, niezależnie od ustalonego wcześniej harmonogramu startów lub fizycznego układu zawodów.
  • Sędzia bezzwłocznie przerywa przebieg zawodnikowi, który dopuści do strzału przypadkowego. Za strzał przypadkowy uważa się następujące przypadki:
   • strzał, w wyniku którego pocisk uderza w ziemię bliżej niż 1 m od zawodnika z wyjątkiem strzału skierowanego do celu papierowego umieszczonego bliżej niż 1 m od zawodnika,
   • strzał padający w czasie wykonywania czynności ładowania, przeładowania, rozładowania lub odkładania broni,
   • strzał, który pada w czasie usuwania zacięcia,
   • strzał, który pada w czasie przekładania broni z jednej ręki do drugiej,
   • strzał, który pada w czasie przemieszczania się po torze, z wyjątkiem sytuacji, w której zawodnik ostrzeliwuje cele w ruchu,
   • strzał, oddany do celu metalowego z odległości mniejszej niż 7 m, mierzonej od przodu celu do najbliższej części ciała zawodnika będącej w kontakcie z podłożem.
  • Sędzia obowiązkowo nakłada karę dyskwalifikacji za:
   • manipulowanie bronią w innym momencie, niż podczas przebywania w strefie bezpieczeństwa lub na torze pod bezpośrednim nadzorem sędziego i wykonując wydane przez niego komendy,
   • dopuszczenie do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany do tyłu albo poza obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze.
   • upuszczenie broni załadowanej lub niezaładowanej przez zawodnika w jakimkolwiek momencie przebiegu. Za upuszczenie broni uważa się jakąkolwiek utratę fizycznej kontroli nad bronią od momentu wejścia na stanowisko strzeleckie do czasu odłożenia broni.
  • Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za zachowanie, które sędzia uzna za niesportowe. Wybranymi przykładami są: oszustwo, nieuczciwość, niestosowne zachowanie, odmowa wykonania poleceń sędziego lub wszelkie zachowania mogące narazić dyscyplinę sportową na utratę dobrej opinii. O zdyskwalifikowaniu za niesportowe zachowanie bezzwłocznie musi być poinformowany Sędzia Główny.
  • Także inne niż zawodnik osoby obecne na torze mogą zostać usunięte ze strzelnicy za zachowanie, które sędzia uzna za niedopuszczalne. Wybranymi przykładami takich zachowań są: przeszkadzanie w prowadzeniu zawodów lub zawodnikowi w jego przebiegu, niestosowne zachowanie, niewykonanie stosownych poleceń funkcyjnych strzelnicy i zawodów, inne zachowania mogące narazić dyscyplinę sportową na utratę dobrej opinii.

 

 1. Sędziowie
  • Sędzia przebiegu wydaje polecenia na torze, nadzoruje zgodność poczynań zawodnika z pisemnym opisem toru i zapewnia bezpieczeństwo poczynań zawodnika. Do jego obowiązków należy także pomiar czasu, ocena liczby zdobytych punktów i nałożonych kar, oraz potwierdzenie podpisem zgodności zapisu wyniku w metryczce lub dedykowanym systemie elektronicznym. Podlega Sędziemu głównemu.
  • Kierownik biura obliczeń (komisja RTS) nadzoruje zespół biura obliczeń, który zbiera, sortuje, weryfikuje i przechowuje wszystkie metryczki zawodników, nadzoruje zestawianie wyników i odpowiada za udostępnianie szczątkowych i ostatecznych wyników zawodów. W swoich działaniach podlega bezpośrednio Sędziemu głównemu.
  • Sędzia główny sprawuje ogólną władzę nad wszystkimi osobami i działaniami na terenie strzelnicy w trakcie trwania zawodów, w tym nadzór nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa, działaniem torów i przestrzeganiem tych przepisów. Rozpatruje każdą dyskwalifikację i odwołanie od decyzji sędziów.
 2. Komendy w trakcie przebiegu:
  • Zawodnik rozpoczyna przebieg na komendę: „ładuj, przygotuj się” lub „przygotuj się”: – zawodnik zgodnie z opisem toru przygotowuje się do wykonania zadania. Zawodnik włącza lub reguluje optyczne lub elektroniczne urządzenia celownicze na jednym wybranym przez siebie i wskazanym sędziemu celu.
  • Komenda „ładuj”: Zawodnik ładuje broń, umieszcza ją na stanowiskach oraz zajmuje pozycję startową. Sędzia na torze zobowiązany jest do upewnienia się o zgodności stanu broni, wyposażenia i samego zawodnika z opisem toru, regulaminem i przepisami bezpieczeństwa.
  • Komenda „jesteś gotowy?” pada, gdy zawodnik zajmie pozycję startową. Jeżeli zawodnik wyraźnie nie zaprzecza, pada komenda „UWAGA” i po około 3 sekundach sędzia wyzwala sygnał startowy, uruchamiając jednocześnie pomiar czasu.
  • Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik zakończył przebieg, podaje komendę: „jeżeli skończyłeś, rozładuj”. Jeżeli zawodnik rozładował broń, sędzia podaje komendę „ jeżeli rozładowana, strzał kontrolny, broń do kabury” lub „jeżeli rozładowana, strzał kontrolny, lufa do góry”, procedurę powtarza się do wszystkich używanych przez zawodnika na torze broni. Zakończenie procedury rozładowania broni kończy przebieg.
  • Sędzia może nakazać zawodnikowi zakończenie przebiegu także wtedy, gdy uzna, że zawodnik nie jest w stanie go kontynuować np. z powodu poważnego zacięcia broni (zawodnik nie potrafi sobie poradzić z zacięciem przez czas dłuższy niż 2 minuty) lub utraty ochronników słuchu lub wzroku. Po takim przerwaniu przebiegu należy ocenić przebieg, a zawodnikowi nie należy się prawo do ponownego przebiegu toru.
  • W każdym momencie przebiegu sędzia może zatrzymać zawodnika komendą „STOP! rozładuj, … jeżeli rozładowana, strzał kontrolny”, „ broń do kabury” lub „lufa do góry”. Procedurę powtarza się do wszystkich używanych przez zawodnika na torze broni, po czym przedstawia zawodnikowi przyczynę zatrzymania.
  • Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na awarię strzelnicy (zauważona nieprawidłowość w przygotowaniu toru do przebiegu) lub z innych przyczyn, niezależnych od zawodnika, należy się zawodnikowi możliwość powtórnego przebiegu na torze.
  • Dopuszcza się stosowanie na torach komend i nazewnictwa w języku angielskim zgodnie z Regulaminem IDPA.

 

 1. Sprawy różne
  • Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana w regulaminie, głos rozstrzygający należy do Sędziego głównego.
  • Decyzja podjęta przez Sędziego głównego jest ostateczna i niepodważalna.