2022-08-27 – Zawody Home Defence – Starcie 1

Zapraszamy serdecznie na zawody strzeleckie w konwencji Home Defence, które odbędą się 2022-07-28 (sobota) o godz. 11.00 na strzelnicy Koła Łowieckiego „Daniel” ( Kicko k/Stargardu). Dojazd na strzelnice: https://1sks.pl/dojazd-do-strzelnicy-jancykowka/

Zawody z OBSERWATOREM WZSS umieszczone w kalendarzu LZSS ważne do przedłużenia licencji..

Liczba miejsc ograniczona.

Opłata startowa: 30 zł dla członków 1.SKS, 40 zł dla pozostałych osób. Płatna w dniu zawodów.

Rejestracja wyłącznie elektronicznie pod adresem: https://1sks.pl/2022-08-27-zawody-home-defence-formularz-rejestracyjny/

1. Cel zawodów:

 • Współzawodnictwo sportowe, integracja środowiska strzeleckiego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja strzelectwa
 • Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem Home Defence.

2. Zaproszeni:

 • Członkowie klubów strzeleckich posiadający patent

3. Klasy sprzętowe:

 • Klasa standardowa – dozwolone jest używanie broni wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze oraz nie posiadającej dwójnogów, podpórek pod kciuk czy lejków gniazda magazynka w przypadku broni krótkiej. 
 • Klasa otwarta – dopuszczone jest użycie dowolnej broni i jej swobodna konfiguracja w przyrządy celownicze optoelektroniczne, chwyty, dwójnogi, lejki gniazda magazynka, itp…

4. Organizatorzy zawodów:

 • Szczeciński Klub Strzelecki https://1sks.pl. 
 • Fundacja Edukacji Strzeleckiej i Historycznej “Semper Parati” https://stary-bunkier.pl

6. Kierownik zawodów:

 • Mariusz Waszkiewicz

7. Sędzia główny:

 • Piotr Ptaszkiewicz

8. Miejsce zawodów:

9. Termin zawodów:

 • Sobota 27 sierpnia, godzina 11.00

10. Planowane konkurencje:

 • 2 tory, szczegółowe omówienie przebiegów podczas odprawy w dniu zawodów, opis i dalsze informacje pod zaproszeniem. 

11. Broń:

 • Własna, pistolet centralnego zapłonu zgodnie z klasą sprzętową, organizatorzy zapewniają broń tylko dla członków 1.SKS. Minimalna ilość strzałów 24.
 • Własna, karabin centralnego zapłonu zgodnie z klasą sprzętową, organizatorzy zapewniają broń tylko dla członków 1.SKS. Minimalna ilość strzałów 24.

12. Amunicja:

 • Własna

13. Nagrody:

 • Dyplomy, medale w klasyfikacji generalnej dla każdej klasy startowej.

14. Opłata startowa:

 • Opłata startowa: 30 zł dla członków 1.SKS, 40 zł dla pozostałych osób. Płatna w dniu zawodów.

15. Obowiązujące zasady współzawodnictwa:

 • regulamin strzelnicy i regulamin zawodów omówiony na odprawie

16. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie:

17. Pytania i uwagi prosimy kierować:

18. Uwagi dodatkowe: zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych; obowiązują własne okulary ochronne i ochronniki słuchu.

 

 

Regulamin Zawodów Strzeleckich Home Defence

 1. Przepisy ogólne
  • Celem organizacji zawodów strzeleckich Home Defence jest popularyzacja sportu strzeleckiego, doskonalenie umiejętności strzeleckich zawodników oraz integracja środowiska strzeleckiego.
  • Zawody mają charakter wieloboju, w którym zawodnicy mogą rywalizować indywidualnie lub drużynowo.
  • W trakcie poszczególnych przebiegów zawodnik może używać różnych broni, w tym przedmiotów i urządzeń nie będących bronią w rozumieniu prawa polskiego.
  • Zawody rozgrywane są z podziałem na dwie klasy sprzętowe – standardowa oraz otwarta.

 

 1. Przepisy bezpieczeństwa
  • Wszyscy uczestnicy pod rygorem usunięcia z zawodów muszą bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy.
  • W trakcie rozgrywania zawodów uczestnicy muszą używać ochronników słuchu i wzroku.
  • Jakiekolwiek wyposażenie i każda broń używana przez zawodnika w czasie zawodów winna być sprawna i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nią pełną kontrolę – co stanowić powinno o jej bezpieczeństwie.
  • Zawodnicy muszą realizować zadania na torach strzeleckich zgodnie z ich opisami i założeniami.
  • Broń w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie bez podpiętych magazynków i całkowicie rozładowaną w sposób następujący:
   • krótką – tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w strefie bezpieczeństwa.
   • długą – w kufrach, pokrowcach, oraz warunkowo dopuszcza się przenoszenie luzem, ale pod warunkiem posiadania i używania „Flagi bezpieczeństwa” (Safety Flag) włożonej w komorę nabojową lub bez flagi ale z otwartą komorą nabojową. Tak oznaczoną broń wolno przenosić z lufą skierowaną do góry lub do dołu.
   • kinetyczną – w kufrach, pokrowcach lub luzem w stanie zerowej energii kinetycznej mechanizmu napędowego w kierunku wystrzelania pocisku,
   • pneumatyczną – w kufrach, pokrowcach lub luzem z zamkniętym zaworem dolotowym pojemnika ciśnieniowego (jeśli jest) i „kapturkiem” zakrywającym wylot lufy.
   • „broń białą” – w kufrach, lub pokrowcach zawsze z ostrzem zakrytym.

 

 1. Klasy sprzętowe
  • Klasa standardowa. W klasie tej dozwolone jest używanie broni wyposażonej w mechaniczne przyrządy celownicze oraz nie posiadającej dwójnogów, podpórek pod kciuk czy lejków gniazda magazynka w przypadku broni krótkiej. Zabronione jest używanie broni automatycznej i strzelb samopowtarzalnych.
  • Klasa otwarta. W klasie tej dopuszczone jest użycie dowolnej broni i jej swobodna konfiguracja w przyrządy celownicze optoelektroniczne, chwyty, dwójnogi, lejki gniazda magazynka, itp.
  • Dopuszcza się, że regulamin zawodów może likwidować podział na klasy sprzętowe.

 

 1. Broń i wyposażenie zawodnika
  • Broń i wyposażenie zawodnika musi spełniać przepisy bezpieczeństwa, warunki ogólne przewidziane dla wszystkich klas sprzętowych oraz warunki szczególne przewidziane dla poszczególnych klas sprzętowych.
  • Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń i amunicję, których używa w trakcie przebiegu na torze.
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny Zawodów decyduje o zgodności broni i wyposażenia zawodnika z przepisami klas sprzętowych oraz z przepisami bezpieczeństwa, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.
  • Broń długa centralnego zapłonu oznacza broń powtarzalną lub samopowtarzalną wyposażoną w kolbę i przeznaczoną do strzelania nabojami pistoletowymi ( rewolwerowymi ), pośrednimi lub karabinowymi.
  • Broń gładkolufowa oznacza broń długą powtarzalną lub samopowtarzalną przeznaczoną do strzelania strzelbowymi nabojami śrutowymi lub jednolitymi o minimalnym kalibrze wagomiarowym nie mniejszym niż 16.
  • Broń krótka centralnego zapłonu oznacza broń w postaci pistoletów lub rewolwerów powtarzalnych lub samopowtarzalnych bez kolby przeznaczoną do strzelania nabojami pistoletowymi lub rewolwerowymi.
  • We wszystkich klasach sprzętowych magazynki do broni długiej i krótkiej centralnego zapłonu muszą być ładowane do maksymalnej pojemności, chyba że opis toru przewiduje inaczej.
  • Broń gładkolufowa w pozycji startowej ładowana jest do maksymalnej ładowności nabojami, chyba, że opis toru przewiduje inaczej.
  • Broń gładkolufowa samopowtarzalna lub wyposażona w odłączane magazynki może być wykorzystywana jedynie w klasie Open.
  • Jeżeli kabura wyposażona jest w zapięcia, musi być użyte przynajmniej jedno.
  • Jeżeli wyposażenie lub broń zawodnika, który zadeklarował uczestnictwo w klasie Standardowej, nie odpowiada wymaganiom klasy, wówczas zawodnik zostanie sklasyfikowany w klasie Otwartej.
  • Zabronione jest także używanie wyczynowych kabur typu wieszak, speedholster i podobnych.
  • Zgodnie z ideą konkurencji Home Defence, oporządzenie zawodnika w czasie zawodów nie powinno odbiegać, od przeznaczonego do skrytego noszenia broni, chyba że opis toru przewiduje inaczej.

 

 1. Wymiana magazynka
  • Wymiana techniczna, polega na doładowaniu broni, kiedy podłączony magazynek do pistoletu został opróżniony.
  • Wymiana taktyczna, polega na doładowaniu broni, kiedy podłączony magazynek do pistoletu nie jest pusty.
  • Dopuszcza się wymianę magazynka, kiedy w komorze znajduje się nabój.
  • Każda wymiana magazynka, w którym jest amunicja, musi być przeprowadzona z jego odzyskaniem.

 

 1. Tory – budowa i opis
  • Projekt każdego toru powinien zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo zawodnika, sędziego i obserwatorów podczas pokonywania zadania strzeleckiego.
  • Dopuszcza się używania na jednym torze więcej niż jednego rodzaju amunicji do broni gładkolufowej.
  • Tor powinien być tak zbudowany, aby jednoznacznie oznaczone na nim były:
   • strefa bezpieczeństwa (Safety Area), o ile to możliwe wyposażona w stojak do odkładania broni długiej,
   • stanowiska strzeleckie,
   • strefy, w których zawodnik ma się poruszać,
   • odległości, których przekroczenie w trakcie strzelania do celów metalowych będzie karane dyskwalifikacją,
   • miejsca i urządzenia do odkładania broni.
  • Rozmieszczenie celów nie powinno prowokować do ostrzelania ich po przekroczeniu kątów bezpieczeństwa.
  • Na każdym torze strzeleckim muszą znajdować się miejsca lub urządzenia, w których zawodnik może bezpiecznie odłożyć broń w celu skorzystania z innej broni. Zalecane jest, aby takich miejsc było więcej niż jedno.
  • Opis toru określa sposób oraz miejsce odłożenia broni.
  • Broń należy odkładać w jednym ze stanów:
   • rozładowaną, tj. bez amunicji lub łuski w magazynku lub w komorze nabojowej,
   • zabezpieczoną, tj. z amunicją lub łuską w magazynku lub komorze nabojowej z włączonym bezpiecznikiem;
   • rozładowaną i zabezpieczoną.
  • Miejsce i urządzenie do odłożenia broni musi być tak skonstruowane i usytuowane, aby zawodnik mógł w nim bezpiecznie odłożyć broń.
  • Opis toru musi jednoznacznie wskazywać kierunek, w którym ma zostać skierowana lufa odłożonej broni – w taki sposób, aby niemożliwym było wyjście zawodnika w dalszej części przebiegu przed lufę prawidłowo odłożonej broni.
  • Urządzenie do odkładania broni musi być tak skonstruowane, umiejscowione i zamontowane, aby utrzymywało broń w stabilnej i bezpiecznej pozycji oraz kierunku. Każde takie urządzenie musi być zamocowane w taki sposób, aby umieszczona w nim broń była skierowana w kierunku gruntu lub w innym bezpiecznym kierunku i nie mogła się łatwo lub przypadkowo przemieścić, oraz tak, aby żadna osoba nie mogła przejść przed lufą broni włożonej do tego urządzenia podczas trwania przebiegu.
  • Korzystanie z tego typu urządzeń musi przewidywać różną budowę oraz wyposażenie broni.
  • Urządzenia powinny być tak skonstruowane i zabezpieczone, aby uniknąć uszkodzenia broni oraz jej wyposażenia, a także być wyłożone miękkimi materiałami.
  • Przykładami odpowiednich urządzeń do odkładania broni są: pudła lub koryta (z przykrywami lub bez), które wyposażone są w odpowiednio wysokie ściany zapobiegające przemieszczaniu się broni; beczki lub rury ustawione do utrzymywania broni w miejscu, itp.
  • Jeżeli zawodnik prawidłowo odłoży broń w urządzeniu do odkładania broni, wówczas może się on przemieszczać w kierunku kulochwytu głównego.
  • Zawodnik nie może ponownie korzystać z broni, którą odłożył, chyba, że opis toru przewiduje inaczej.
  • Zabrania się jednoczesnego korzystania z więcej niż jednego rodzaju broni.
  • Uznaje się, że broń została odłożona w chwili, gdy zawodnik stracił z nią fizyczny kontakt.
  • Ponieważ tarcze są przenikalne muszą być tak rozmieszczone, aby pomiędzy płaszczyznami zachodzących na siebie tarcz było, co najmniej 5cm odległości.
  • Jeżeli cele nakładają się bezpośrednio na siebie płaszczyznami, traktowane są jak cele za przeszkodą nieprzenikalną (przycięte lub zamalowane), musi jednak być wyrysowana ramka pola ocenianego.
  • Dopuszcza się ograniczenie powierzchni tarcz, symulujące przeszkodę nieprzenikalną, przez przycięcie lub zamalowanie. W takim przypadku muszą być widoczne całe pola „A” oraz musi być wyrysowana ramka pola ocenianego.
  • Cele „nie strzelać” muszą być wyraźnie oznaczane, np. innym kolorem lub namalowaniem na nich odróżniającego znaku (np. X).
  • Cele „nie strzelać” muszą być tak ustawione, aby umożliwiać ostrzelanie całych stref „A” na innych tarczach, z co najmniej z jednej pozycji strzeleckiej.
  • Zadanie strzeleckie powinno się dać wykonać, na co najmniej kilka sposobów,
  • Pisemny opis toru określa:
   • ilość i rodzaj celów,
   • ilość wymaganych trafień na tarczach,
   • rodzaj używanej w trakcie przebiegu broni i amunicji,
   • minimalną ilość amunicji przewidzianą dla każdego z rodzajów broni,
   • stan gotowości i położenia broni,
   • miejsca i urządzenia do odłożenia broni,
   • rodzaj broni, który ma zostać użyty do ostrzelania poszczególnych celów,
   • procedurę strzelania,
   • wymagane pozycje strzeleckie,
   • wskazanie sposobu wykorzystania zasłon i innych elementów toru,
   • sposób dokonywania wymiany magazynków
   • kolejność ostrzeliwania celów
   • miejsca, z których należy ostrzelać poszczególne cele.

 

 1. Cele, Punktacja, Kary
  • W zawodach wykorzystuje się tarcze papierowe, cele łamliwe oraz cele metalowe – zarówno pasywne, jak aktywne ruchome .
  • Za cele papierowe przyjmuje się tarcze IDPA.
  • Za cele metalowe przyjmuje się popery oraz płytki metalowe, jak również cele blaszane płytkowe samoresetujące (np. gongi).
  • Za cele łamliwe uważa się rzutki lub inne płytki ceramiczne wykorzystywane w konkurencjach strzelbowych.
  • Pola punktowe tarcz papierowych oceniane są w następujący sposób:
   • strefa A – 0 punktów
   • strefa C – 3 punkty
   • strefa D – 5 punkt
  • Trafienie w dany obszar tarczy, skutkuje dodaniem kary czasowej do czasu przebiegu zawodnika na torze.
  • Każdy cel papierowy musi być ostrzelany przynajmniej dwukrotnie (o ile opis toru nie wymaga inaczej). Do wyników gdzie wymagane są tylko dwa trafienia, zaliczane będą dwie najwyżej punktowane przestrzeliny i analogicznie dla pozostałych.
  • Cele metalowe punktowane są jako strefa „A” i aby były zaliczone muszą zostać przewrócone lub trafienie zostać uznane (trafienie musi potwierdzić sędzia prowadzący przez wypowiedzenie słowa „Jest”, a usytuowanie tych celów na torze musi być takie, aby zawodnik jak i sędzia mogli łatwo zweryfikować ich trafienie).
  • Cele łamliwe punktowane są jako strefa „A” i aby zostały zaliczone muszą być przełamane lub przestrzelone wyraźną przestrzeliną odpowiadającą kalibrowi użytej broni.
  • Cele karne, tzw. „Nie strzelać” (No Shot), na których znajdują się widoczne przestrzeliny skutkują karą 10 punktów. W każdym celu karnym kary nalicza się dla maksymalnie dwóch trafień.
  • Jeżeli zawodnik nie uzyska wymaganego w opisie toru trafienia dostaje 10 punktów kary za brak każdego – tzw. „Miss”.
  • Pominięcie lub nie ostrzelanie celu skutkuje karą proceduralną.
  • Kary proceduralne nakłada się na zawodnika za nieprzestrzeganie postanowień pisemnego opisu toru lub jego działanie zostanie uznane za sprzeczne z innymi podstawowymi zasadami. Sędzia nakładający karę musi wyraźnie zapisać w metryczce liczbę kar i przyczynę ich nałożenia.
  • Kara proceduralna wynosi 10 punktów.
  • Wynik przebiegu zawodnika składa się z czasu przebiegu powiększonego o kary. Wygrywa zawodnik z najkrótszym, łącznym czasem za wszystkich torów.
  • Wynik przebiegu drużyny wylicza się dodając sumę faktorów zawodników drużyny.

 

 1. Dyskwalifikacja
  • Zawodnik dopuszczający się wykroczenia przeciw przepisom bezpieczeństwa lub jakiegokolwiek czynu zabronionego w czasie zawodów, zostanie zdyskwalifikowany i nie ma prawa kontynuować strzelania na pozostałych torach, niezależnie od ustalonego wcześniej harmonogramu startów lub fizycznego układu zawodów.
  • Sędzia bezzwłocznie przerywa przebieg zawodnikowi, który dopuści do strzału przypadkowego. Za strzał przypadkowy uważa się następujące przypadki:
   • strzał, w wyniku którego pocisk uderza w ziemię bliżej niż 1 m od zawodnika z wyjątkiem strzału skierowanego do celu papierowego umieszczonego bliżej niż 1 m od zawodnika,
   • strzał padający w czasie wykonywania czynności ładowania, przeładowania, rozładowania lub odkładania broni,
   • strzał, który pada w czasie usuwania zacięcia,
   • strzał, który pada w czasie przekładania broni z jednej ręki do drugiej,
   • strzał, który pada w czasie przemieszczania się po torze, z wyjątkiem sytuacji, w której zawodnik ostrzeliwuje cele w ruchu,
   • strzał, oddany do celu metalowego z odległości mniejszej niż 7 m, mierzonej od przodu celu do najbliższej części ciała zawodnika będącej w kontakcie z podłożem.
  • Sędzia obowiązkowo nakłada karę dyskwalifikacji za:
   • manipulowanie bronią w innym momencie, niż podczas przebywania w strefie bezpieczeństwa lub na torze pod bezpośrednim nadzorem sędziego i wykonując wydane przez niego komendy,
   • dopuszczenie do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany do tyłu albo poza obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze.
   • upuszczenie broni załadowanej lub niezaładowanej przez zawodnika w jakimkolwiek momencie przebiegu,
  • Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za zachowanie, które sędzia uzna za niesportowe. Wybranymi przykładami są: oszustwo, nieuczciwość, odmowa wykonania stosownych poleceń sędziego lub wszelkie zachowania mogące narazić dyscyplinę sportową na utratę dobrej opinii. O zdyskwalifikowaniu za niesportowe zachowanie bezzwłocznie musi być poinformowany Sędzia Główny.
  • Także inne niż zawodnik osoby obecne na torze mogą zostać usunięte ze strzelnicy za zachowanie, które sędzia uzna za niedopuszczalne. Wybranymi przykładami takich zachowań są: przeszkadzanie w prowadzeniu zawodów lub zawodnikowi w jego przebiegu, niewykonanie stosownych poleceń funkcyjnych strzelnicy i zawodów, inne zachowania mogące narazić dyscyplinę sportową na utratę dobrej opinii.

 

 1. Sędziowie
  • Sędzia przebiegu wydaje polecenia na torze, nadzoruje zgodność poczynań zawodnika z pisemnym opisem toru i zapewnia bezpieczeństwo poczynań zawodnika. Do jego obowiązków należy także pomiar czasu, ocena liczby zdobytych punktów i nałożonych kar, oraz potwierdzenie podpisem zgodności zapisu wyniku w metryczce. Podlega Sędziemu głównemu.
  • Kierownik biura obliczeń nadzoruje zespół biura obliczeń który zbiera, sortuje, weryfikuje i przechowuje wszystkie metryczki zawodników, nadzoruje zestawianie wyników i odpowiada za udostępnianie szczątkowych i ostatecznych wyników zawodów a w swoich działaniach podlega bezpośrednio Sędziemu głównemu.
  • Sędzia główny sprawuje ogólną władzę nad wszystkimi osobami i działaniami na terenie strzelnicy w trakcie trwania zawodów, w tym nadzór nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa, działaniem torów i przestrzeganiem tych przepisów. Rozpatruje każdą dyskwalifikację i odwołanie od decyzji sędziów.
 2. Komendy w trakcie przebiegu
  • Zawodnik rozpoczyna przebieg na komendę: „ładuj, przygotuj się” lub „przygotuj się”: – zawodnik zgodnie z opisem toru przygotowuje się do wykonania zadania. Zawodnik włącza lub reguluje optyczne lub elektroniczne urządzenia celownicze na jednym wybranym przez siebie i wskazanym sędziemu celu.
  • Zawodnik ładuje broń, umieszcza ją na stanowiskach oraz zajmuje pozycję startową). Sędzia na torze zobowiązany jest do upewnienia się o zgodności stanu broni, wyposażenia i samego zawodnika z opisem toru, regulaminem i przepisami bezpieczeństwa.
  • Komenda: „jesteś gotowy?” pada, gdy zawodnik zajmie pozycję startową. Jeżeli zawodnik wyraźnie nie zaprzecza, pada komenda „UWAGA” i po około 3 sekundach sędzia wyzwala sygnał startowy, uruchamiając jednocześnie pomiar czasu.
  • Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik zakończył przebieg, podaje komendę: „jeżeli skończyłeś, rozładuj”. Jeżeli zawodnik rozładował broń, sędzia podaje komendę „ jeżeli rozładowana, strzał kontrolny, broń do kabury” lub „jeżeli rozładowana, strzał kontrolny, lufa do góry”, procedurę powtarza się do wszystkich używanych przez zawodnika na torze broni. Zakończenie procedury rozładowania broni kończy przebieg.
  • Sędzia może nakazać zawodnikowi zakończenie przebiegu także wtedy, gdy uzna, że zawodnik nie jest w stanie go kontynuować np. z powodu poważnego zacięcia broni (zawodnik nie potrafi sobie poradzić z zacięciem przez czas dłuższy niż 2 minuty) lub utraty ochronników słuchu lub wzroku. Po takim przerwaniu przebiegu należy ocenić przebieg, a zawodnikowi nie należy się prawo do ponownego przebiegu toru.
  • W każdym momencie przebiegu sędzia może zatrzymać zawodnika komendą „STOP! rozładuj, … jeżeli rozładowana, strzał kontrolny”, „ broń do kabury” lub „lufa do góry”. Procedurę powtarza się do wszystkich używanych przez zawodnika na torze broni, po czym przedstawia zawodnikowi przyczynę zatrzymania.
  • Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na awarię strzelnicy (zauważona nieprawidłowość w przygotowaniu toru do przebiegu) lub z innych przyczyn, niezależnych od zawodnika, należy się zawodnikowi możliwość powtórnego przebiegu na torze.
  • Dopuszcza się stosowanie na torach komend i nazewnictwa w języku angielskim zgodnie z Regulaminem IDPA.

 

 1. Sprawy różne
  • Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana w regulaminie, głos rozstrzygający należy do Sędziego głównego.
  • Decyzja podjęta przez Sędziego głównego jest ostateczna i niepodważalna.